Empowerment als alibi

 

Ken je de uitspraak

“Mijn deur staat altijd voor je open”

Wie niet?  

De kreet wordt regelmatig ingezet. Tegelijkertijd wordt er net zo vaak gemopperd als medewerkers daar geen gebruik van maken 

Hierbij horen de uitspraken Je kunt alles tegen me zeggen” en had dit eerder gezegd!. 

Ik ken managers die goedbedoeld deze uitspraken doen. En zich gefrustreerd voelen als het niet gebeurt. Als medewerkers niet met ze in gesprek gaan. 

 

De nieuwe manager 

Karina was jarenlang leidinggevende. Ze had al eens een team begeleidt in de reorganisatie, nu had ze onlangs een ander team gekregen.   

Dit team had al verschillende managers gehad. Na de reorganisatie was zij manager nummer zoveel 

Kinderopvang kon toch niet zo ingewikkeld zijn, het gaat tenslotte om het managen.  

Ik was gevraagd voor een training ‘Feedback geven. Het team roddelde nogal en ze spraken elkaar weinig direct aan op handelen en gedrag 

Daar wilde Karina verandering in aanbrengen.  

 

Training feedback geven 

In de training waren we lekker op weg. Tot er een opdracht kwam om praktijkvoorbeelden in te brengen en te oefenen.  Het team viel volledig stil. Karina probeerde direct vanuit de zijlijn een interventie om de boel aan te sturen. Tevergeefs, die voelde ik al aankomen 

De training is effectief afgerond.  Niet het resultaat wat ik wilde, wel inzichten in de cultuur gekregen.  Wat werkelijk onder water speelde bleef ongrijpbaar. De zorgvuldig opgebouwde veiligheid was doorbroken. Deze samenwerking vroeg om andere stappen. 

Karina wilde graag feedback van mij. Tegelijkertijd kon ze moeilijk ontvangen en ging direct uitleggen en verklaren waarom ze deed wat ze deed.  Ik voelde dat ze mij niet kon horen. 

 

De kracht van voorbeeld staan  

Daar hebben we het over gehad met elkaar.  Wat is je eigen gedrag en wat roept dat op bij het team. Hoe kun je bewust een voorbeeld zijn en zo het team beïnvloeden. Wat is de ruimte voor ontwikkeling, zonder achteraf bij te sturen vanuit je eigen oordeel.  Karina stuurt nu en dan nog een berichtje hoe het gaat. Met haar en met het team.  

Empowerment als alibi. Mijn uitspraak als een manager te graag een zelfsturend team wil creëren en tegelijkertijd te weinig veiligheid biedt om fouten te maken en te groeien.  

De misvatting bestaat dat anderen in hun kracht zetten alleen gaat om ruimte geven. The sky is the limit.  

Alleen zeggen dat je mag ontwikkelen en dat groei gewenst is, is te vaag en kan daardoor onveilig zijn. Het is belangrijk om duidelijk te zijn in welke concrete verwachtingen er zijn, helderheid door kaders te scheppen om daarbinnen ruimte te geven om te groeien. Het gaat dus soms om letterlijk helpen bij het laten zien hoe groei eruit kan zien en laten voelen dat fouten maken hoort bij groei. Je mág het dus ook fout doen! 

Als medewerkers een aantal keren de deksel op hun neus hebben gekregen, laten ze het wel na om hun kop boven het maaiveld uit te steken. Als ze na een training aangesproken worden op wat ze hebben ingebracht, dan kiezen ze om stil te blijven.  

 

Empowerment 

 Empowerment werkt alleen als je ook écht de ruimte geeft om binnen de kaders een beleid te ontwikkelen.  

Alleen mooie oneliners roepen en zelf anders doen, werkt niet.  

 

Met minder en anders doen, méér zijn dan een leidinggevende!   

 

Info; sterkjezelfzijn.nl  

 

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.